Donation sve

Vill du göra en valfri donation

till förmån för Stella kan du

göra det till följande bankkonto

SEBanken

Clearingnr: 5364

Bankkontonr: 33 347 53